Vardas ir pavardė Pareigos Telefono numeris Elektroninio pašto adresas
Pranas Andruškevičius direktorius (8-41) 552-791 pranas.andruskevicius@dainupspc.lt
Aurika Koncienė direktoriaus pavaduotoja administracijos reikalams (8-41) 552-791 aurika.konciene@dainupspc.lt
Irena Prichockienė slaugos administratorė (8-41) 552-729 irena.prichockiene@dainupspc.lt
Gita Savickienė sekretorė – administratorė (8-41) 552-791 gita.savickiene@dainupspc.lt
Vitalijus Priščepionok Informacinių technologijų sistemų administratorius 8-686-41719  vitalijus.priscepionok@dainupspc.lt
Rasa Šilėnienė sveikatos statistikė (8-41) 415-222 rasa.sileniene@dainupspc.lt
Angelė Jokubauskienė ūkio reikalų tvarkytoja (8-41) 462-115  –
Buhalterija
Dina Dubinienė vyriausioji buhalterė (8-41) 552-770 dina.dubiniene@dainupspc.lt
Birutė Gražėnienė buhalterė birute.grazeniene@dainupspc.lt
Rasvyta Morkevičienė buhalterė  rasvyta.morkeviciene@dainupspc.lt